Bredd cm
Höjd cm

Fot
Fot polerade
Upphöjningsbitar
Efternamn
 
Fri text Förnamn Född ★ Födelsedatum † Död
Du kan spara ditt gravstenförslag när du har fyllt i följande fält och tryckt "Skicka "Länk skickas till e-postadressen som du har angett. Från länken kan du titta på och ändra förslaget senare. Om ni vill så gör vi kostnadsförslaget för stenen som ni har designat och vi levererar den till den begravningsplats som ni anger.
Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer och ort

Land

Telefon

E-mail
Kyrkogård, dit stenen skall levereras

Leveransort för gravstenen

Ytterligare information eller frågor
Jag skulle vilja ha en offert för stenen som jag har designat (detta är ingen beställning).
Genom att besöka tjänsten accepterar och godkänner du följande villkor. Om du inte accepterar användningsvillkoren tryck på knappen Avbryt eller stäng av tjänsten. I dessa villkor är kund eller användare en privatperson. Ägare till programmet är AAA... Yrkesmässig användning av programmet är förbjudet utan AAA:s... skriftliga medgivande.

Tillämpning och användning av programmet

Programmet är endast avsett för AAA:s kunder för att underlätta kommunikationen mellan kunden och AAA. Dessa villkor gäller för denna webbplats och för utformning av gravsten.

Behörigheter

All information på denna webbplats är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Äganderätt och upphovsrätt tillhör AAA eller dess partner. Genom att acceptera dessa villkor överför användaren upphovsrätten på gravstenar och olika kompositioner som är utformade på den här webbplatsen till AAA. Användaren kommer inte att ha någon som helst äganderätt till material eller upphovsrätt. Användaren har inte rätt att vidarebefordra material som är designat på den här sidan för kommersiella ändamål. Att skicka en bild eller en länk av designen ifråga till ett annat företag för att be om en offert är absolut förbjudet. Under inga omständigheter får andra företag använda webbsidan för att designa sina egna gravstenar, för produktpresentation eller dyl, utan AAA:s skriftliga medgivande. Om man bryter mot dessa villkor blir man ersättningsskyldig till AAA. Kontaktuppgifterna som erhålls genom tjänsten kommer att användas av AAA för sin egen affärsverksamhet. AAA kan också överlåta gravstensförslag och kompositioner för sina affärspartners för användning på önskat sätt.

Begränsning av ansvar

AAA garanterar inte, eller ansvarar för funktionaliteten i alla miljöer. AAA har rätt att fritt ändra eller begränsa användningen av tjänsten utifrån sina egna behov. AAA har rätt att ta bort förslag och kompositioner från Webbsidan hur och när de vill.

Tillämplig lag och tvister

Sveriges lagstiftning ska tillämpas i dessa villkor. I händelse av att tvister uppstår om dessa användarvillkor, ska de i första hand lösas genom förhandlingar mellan berörda parter. Om en uppgörelse i ärendet inte kan nås, skall frågan avgöras i tingsrätten.

Datum och plats..................... Företagsnamn.....................
Ändra färg

Storlek
Bredd
Rotation
Utjämning
I stapeln